Seracılık

SERACILIK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Hidrojen Peroksit ve Gümüş Nitratın sinerjik etkisi ile hızlı ve kalıcı dezenfeksiyon.

Seralarda kullanılan; kanalet, kuyu ve akarsulardan (dere, çay, vb?) alınan sular, sulama sistemlerinde kullanılacak kalitede değildir.

Bu sularda, ürünlerinizde bir çok hastalığa sebep olacak mikroorganizmalar vardır.

Dezofarm-50 kullanımı sulardaki mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar.

Tarımsal üretiminizde kalite ve verimliliğin arttırılması için, Dezofarm-50 kullanılması gereklidir.

SERALARDA KULLANAILAN SUYUN KALİTESİ VE ÖNEMİ HAKKINDA;

Suların dinlendirildiği depolarda oluşan biyofilm tabakası, mantar, bakteri, virüs, yosun, mikroorganizma,

vb. etkenler, seralardaki mahsulün kalitesini ve yapısını bozarak maddi hasara yol açarlar.

Suların Dezofarm-50 uygulanmadan seralarda kullanılması demek; sera içi atmosferin, toprağın, cooling

sistemlerinin, misleme, sisleme, taşıma kapları ve kasaların, sulama sistemlerine ait boru ve ekipmanların,

sera örtülerinin, bir çok hastalığa sebep olan mikroorganizmalar ile kirletilmesi anlamına gelir.

Dezofarm-50 kullanılmayan tüm su sistemlerine ait depo ve borular, biyofilm tabakasıyla kaplanır. Bu

tabaka, hem mikroorganizmaların çoğalmasına, hem de tıkanma ve yosunlanmalara yol açarak üreticinin

ciddi anlamda maddi zarar görmesine neden olur.

Dezofarm-50 kullanılmayan su depolarındaki sularda oksijen miktarındaki azalma, su kalitesinde hızlı bir

düşüşe neden olur. Bu durum ürünün kalitesini doğrudan etkiler.

Dezofarm-50 uygulanması yapılmayan sularda suyun kalitesi oksijen miktarı ile beraber düştüğünden, bu sularla sulanan fidelerin mekanizmaları zayıflar ve büyüdüklerinde hastalık meydana gelir.

Suya uygulanan Dezofarm-50 ile suyun oksijen miktarı %16 arttırılırken, mahsülde de %15?e yakın verim artışı sağlanır.

DEZOFARM-50′nin SERALARIN DİĞER ALANLARINDA KULLANIMI;

Dezofarm-50, kök sterilizasyonu ve çimlenme devrelerinde toprakta kullanılırsa, toprağı kabartıp yumuşatarak oksijen miktarını yaklaşık %16 oranında arttırır. Bu sayede ürünün yüksek derecede oksijen ve topraktan mineral alma hızı artarak, ürün kalitesi de artmış olur.

Misleme ve sisleme çalışmalarında Dezofarm-50 kullanılarak, sera içi dezenfeksiyon da ürünlere hiç zarar vermeden yapılmış olur.

Cooling sistemlerinde de Dezofarm-50 kullanılarak yosunlanma önlenildiği gibi, steril bir iklimlendirme de sağlanmış olur.

Ürünlerin saklandığı depolardaki mantar ve diğer mikroorganizmalara karşı Dezofarm-50 kullanılarak, ihraç edilecek ürünlerin sorunsuz ve hastalıksız olması sağlanır. Kasa ve klima filtreleri, depo ve yer yüzeyleri, sera örtüleri ve kullanılan tüm alet ve ekipman, Dezofarm-50 ile mikroorganizmalardan arındırılır.

NEDEN DEZOFARM-50;


Bakteri, virüs, yosun, spor ve mantarlara karşı etkili olan yeni nesil bir dezenfektandır.

Etki alanı geniştir ve uzun süre kalıcı etkilidir.

Çevreye zararı yoktur. Doğada %99 oranında ayrışabilir.

Dezenfeksiyon sonrasında su ve oksijen açığa çıkar. Bu sebeple kalıntı bırakmaz.

0-95 C? arasında kullanılabilir.

Renksiz ve kokusuzdur.

Güvenlidir. Solunum yollarını tahriş etmez.

Kullanımı kolaydır.

tablo

Seralar.pdf


Turkish


English

Dezofarm-50 Etkisi
Arama
Sayfa Bağlantıları