Çöp ve Dönüşüm Tesisleri

Hidrojen peroksit ve gümüşün sinerjik etkisi ile hızlı ve kalıcı dezenfeksiyon.

Kentsel yaşamda ve büyük şehirlerimizde insanların evsel atıkları ve sanayi atıklarının depolanması ve dönüştürülmesi çalışmaları hızla artmaktadır.

Buna bağlı olarak nufus artışları, şehirlerin ve sanayi sektörünün gelişmesiyle orantılı olarak bu konunun önemi de büyümüştür.

Belediyelere ya da özel kuruluşlara ait çöp depolama ve dönüşüm alanları etrafa yaydığı kötü kokuların yanı sıra birçok hastalıklara zemin hazırlamasıyla ne kadar önemli yerler olduğunu göstermekedir.

Dezofarm-50 bu tesislerdeki tüm kötü koku kaynaklarını etkisiz hale getirerek hem kokuyu ortadan kaldırır hem de buraların hastalık kaynağı olmasını engeller.

Çöp tesislerinin dezenfeksiyonu neden bu kadar önemlidir?

Çöp tesislerinde bekletilen çöplerde ve atık sularda fazlasıyla bulunan organik maddeler içerdikleri mikroorganizmalar açısından güçlü bir hastalık etmeni olmakla beraber, kötü kokularında başlıca sebebi olurlar.

Bu tesislerdeki atık su ve çöpler korkunç kokulara neden olur.

Kokuya çöplerdeki ve atık sulardaki mikroorganizmalar sebep olur.

Dezofarm-50 işlemi ile bu mikroorganizmaların ölmesine veya etkisizleştirilmesini sağlar.

Böylelikle tesis kötü kokulardan arındırılırken hastalık kaynağı olmaktan da kurtulmuş olacaktır.

Çöplerden sızan suların toplandığı havuzlardaki iğrenç kokulardan kurtulmanın tek yolu Dezofarm-50 ile bu havuzların dozajlanmasıdır.

Eğer Çöp tesislerinde Dezofarm-50 kullanılmazsa?

Tesis kötü kokudan ve çevreye yaydığı hastalık etmenlerinden kurtulamaz.

Çevresindeki insanlarla beraber diğer bütün canlılara (bitki, hayvan?gibi) tehdit oluşturmaya devam eder.

Bu kokuların ve hastalıkların oluşturduğu sorunlar, İş gücü kaybı ve ekonomik ve zaman kaybıyla sınırlı kalmaz siyasi sorunlara da neden olabilir.

Size bütün bu sorunlara karşı önereceğimiz tek ürün Dezofarm-50 dir.

Çöp tesislerinde Neden Dezofarm-50 ?

Kokuya neden olan Bakteri, virüs, yosun, sporlar ve mantarlara karşı etkili olan yeni nesil bir dezenfektandır.

Etki alanı geniştir. Uzun süre kalıcı etkilidir

Çevreye zararı yoktur. Doğada % 99 oranında ayrışabilir. Biyolojik bir zararı yoktur.

Dezenfeksiyon sonrasında su ve oksijen açığa çıkar. Bu sebeple kalıntı bırakmaz.

Sert sularda da yüksek dezenfeksiyon sağlar.

0-95 ?C arasında uygulanabilir.

Renksiz ve kokusuzdur. Köpürmez.

Güvenlidir. Solunum yollarını tahriş etmez.

Kullanımı kolaydır.

HIV, MRSA, Tüberküloz, Hepatite karşı etkilidir.

Toksik ve irritan değildir

Tüm mikroorganizmalar üzerinde hızlı ve öldürücü bir etkiye sahiptir.

Çöp_Broşür.pdf


Turkish


English

Dezofarm-50 Etkisi
Arama
Sayfa Bağlantıları