TAYLARIN RHODOCOCCUSE EQUI PNEUMONIA?sı

Günümüzde yarış atı yetiştiriciliği önemli bir sektör haline gelmiştir. At yetiştiriciliğinin kazançlı bir sektör haline getirilmesi hayvanların sağlıklı gelişmesi için yakından ilgilidir. Hayvanların yaşamları esnasında birçok sağlık problemi ortaya çıkmakta ve problemlerin bir kısmını da infeksiyöz hastalıklar oluşturmaktadır. Atlarda çeşitli mikroorganizmalar tarafından oluşturulan infeksiyöz solunum sistemi hastalıkları önemli ekonomik kayıplara sebep olmakta ve at yetiştiriciliği olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu hastalıklara neden olan mikroorganizmalardan biri olan Rhodococcus equi ( Corynebacteriım equi)   1- 6 aylık taylarda pnömonin en önemli sebebidir. Hastalık pyogranulomatöz pnömoni ve/veya lenfadenitis ile ilişkili ulseratif enteritis ile karakterizedir.

Tayların doğumları için hava sıcaklığının düşük olduğu denemler ( Örn; Ocak, Şubat) tercih edilmeli, kolostrumu zamanında ve yeterli miktarda alması sağlanmalı, taylar iyi bir şekilde havalandırılan yerlerde, temiz padoklarda ve aşırı kalabalık olmayan ortamlarda yetiştirilmeli, gübre sık sık uzaklaştırılmalı ve komposto edilmeli

DEZOFARM 50 İle Taylarınızı Koruyun

Tayların R.equi Pneumonisine karşı alınacak en önemli tedbirlerin başında Dezofarm 50 ile dezenfekte edilmiş hastalık etmeni bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalardan arındırılmış temiz padoklardan oluşan haralarda yetiştirilmesidir.

 

Dezofarm 50 haralarınızın; yemlik, suluk, padok, zemin ve yüzeylerini hara içi atmosferi dezenfekte ediniz.


Turkish


English

Dezofarm-50 Etkisi
Arama
Sayfa Bağlantıları